Fakturer med KID-nummer

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 16. juni 2017, ca 2 minutters lesetid

KID står for kundeidentifikasjon, og brukes for å identifisere hvilken faktura og kunde en betaling kommer fra. KID-nummer finner du ofte som et nummer nede til venstre på fakturaen. Bruk av KID-nummer vil forenkle den daglige driften, ved at innbetalinger automatisk blir registrert i systemet, og du vil kunne motta varsel når slike betalinger blir registrert.

Før du kan opprette fakturaer med KID-nummer, må du opprette en OCR-avtale med banken din. Det er ingen kostnad ved å bruke en slik avtale i Cretica Faktura, men enkelte banker tar en månedlig  avgift. Det tar vanligvis én til to uker før avtalen blir registrert og aktivert. Nets (tidligere Bankens betalingssentral) opererer den elektroniske betalingsløsningen som er nødvendig for at KID skal virke  i Norge. Når avtalen er registrert vil du få tilsendt avtaleinformasjon fra Nets. Avtaleinformasjonen legger du deretter inn i Cretica Faktura. Når informasjonen blir verifisert og godkjent av oss, er du klar for å opprette fakturaer med KID.

Etter godkjent avtale, må du avgjøre sammensetningen av KID-nummeret. KID-nummeret må være unikt for hver faktura. Enkelte benytter en del av fakturanummeret som KID, andre ønsker en kombinasjon av kundenummer og fakturanummer. Les mer her om hvordan du lager oppsettet.

Etter at du har valgt ønsket KID-oppsett, fakturerer du på vanlig måte. På fakturamalene som støtter KID-nummer, opprettes dette nå automatisk.

Cretica Faktura vil daglig hente ned betalingsinformasjon fra Nets. Betalinger knyttet opp mot en faktura vil bli registrert, og det kan bli sendt beskjed om innbetalinger via e-post til kontoeier og andre mottakere som ønsker denne informasjonen.

Både fullstendige og delvise innbetalinger vil nå kunne registreres i systemet. Det er også mulig at Cretica Faktura informere deg om forfalte fakturaer. Du vil dermed ha full oversikt over statusen på de ulike fakturaene, dette uten å måtte besøke fakturasystemet regelmessig.

Fakturering og automatisk innlesing av betalinger med KID er kun tilgjengelig i standard og profesjonell versjon av fakturasystemet. I tillegg vil du måtte ha en OCR-avtale med banken din.

Var denne artikkelen nyttig?