Hvordan rette opp i en feilfakturering?

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 13. oktober 2018, ca 1 minutters lesetid

Dersom du f.eks. har sendt en faktura som inneholder feil, eller kunden har returnert varer som han ikke ønsker vil det være behov for å reversere hele eller deler av den opprinnelige fakturaen. Fakturaer nummereres fortløpende med et unikt fakturanummer. Loven krever at nummerserien er ubrutt. Det er derfor ikke lov å slette en faktura som inneholder feil eller mangler.

For å rette opp i feilfaktureringen må du sende en kreditnota. Kreditnotaen opphever hele eller deler av den opprinnelige fakturaen. Kreditnotaen blir også tildelt et eget unik kreditnotanummer. Dette nummeret følger samme nummerserie som fakturaene.

I Cretica Faktura er det mulig å kreditere kun deler av en faktura, men det enkleste vil være å kreditere hele den opprinnelige fakturaen. Etter at hele fakturaen er kreditert så opprettes og sendes en ny korrekt faktura. Uansett hvilke fremgangsmåte du velger så skal kunden ha tilsendt kreditnotaen som du oppretter, dette for at tallene i regnskapet til kunden skal bli korrekte.

I Cretica Faktura gjøres krediteringen raskt og enkelt. Du finner raskt frem til fakturaen som inneholder feil i fakturaregisteret. Etter at fakturaen er åpnet vil valget "Lag kreditnota" finnes i menyen til høyre. Dette trykker du på. Dersom fakturaen ikke er fullt betalt, eller fullt kreditert på forhånd vil skjermen for oppretting av kreditnota åpnes.

Du oppretter kreditnotaen ved å bruke same fremgangsmåte som ved fakturering. Den største forskjellen på en faktura og en kreditnota finner du i varelinjene. I en kreditnota har feltet antall som du finner i varelinjen negativt fortegn.

Gjør de justeringer som trengs for at krediteringen skal bli korrekt, pass på at krediteringsbeløpet ikke er større enn utestående beløp. Effektuer kreditnotaen når du er fornøgd.

Her er en introduksjonsvideo om hvordan du krediterer en faktura

Var denne artikkelen nyttig?