Tilbakemelding fra bruker av Cretica Faktura

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 10. januar 2019, ca 1 minutters lesetid

"Da jeg for en tid tilbake skulle velge nytt timeregistrerings- og faktureringssystem for min advokatvirksomhet, engasjerte jeg en regnskapsrådgiver til å bistå meg med å sortere ut det beste i jungelen av applikasjoner i det norske markedet. Etter en grundig gjennomgang av spesifikasjonene til alle systemene som tilbys, falt valget mitt på Cretica Faktura. Mitt valg var utelukkende basert på funksjonalitet, men prisen for den profesjonelle versjonen er også behagelig.

Det var viktig for min beslutning at Cretica Faktura har både et funksjonelt og intuitivt faktureringssystem, som inkluderer faktura både per e-post og EHF (elektronisk handelsformat), samt at det har et enkelt og oversiktlig timeregistreringssystem. Alle registreringer, så som kunder, prosjekt og timer går lett som en lek.

Som advokat har jeg behov for å ta ut alle timer som er påløpt på en sak (et prosjekt), hva enten de er fakturert eller ikke, når jeg skal skrive omkostningsoppgaver til domstolene. Da jeg sendte forespørsel om hvordan jeg kunne gjøre det, fikk jeg til svar at den timerapporten ikke fantes, men at den straks ville bli laget. Det tok nøyaktig to dager, så var det på plass.

Jeg er skikkelig imponert over kundeservice og åpenhet i Cretica Faktura for at brukerne som har skoen på, kan gi verdifulle innspill til programutviklerne. Å skifte system er noe som kan skremme enhver, men det hele har gått som en lek, og det er derfor en fornøyelse å anbefale Cretica Faktura på det varmeste, ettersom jeg ikke kan forstille meg en virksomhet som ikke vil se seg fullt ut tjent med dette faktureringsprogrammet".

Håkon Tranberg, advokat

Var denne artikkelen nyttig?